TAX Podatki, Finanse, Księgowość
Symotiuk i Wspólnicy s.c.

Plac Wolności 7,
62-500 Konin

Tel: 63 242 96 63
Fax: 63 242 94 51

Email: biuro@tax-symotiuk.pl

O nas

Wiedza i doświadczenie oraz odpowiedzialność i dbałość o dobro Kontrahenta cechujące nas i naszych pracowników, gwarantują najwyższą staranność oraz profesjonalizm przy realizacji usług doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Gwarantujemy także zachowanie bezwzględnej tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz w procesie księgowania zdarzeń gospodarczych.

Firma powstała w 2 stycznia 1991 roku, jako jedno z pierwszych biur rachunkowych w Koninie i zatrudniała 3 osoby, początkowo jako firma jednoosobowa by od 1992 r. stać się spółką.

W 1997 r., po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowym, 3 osoby z naszej firmy uzyskały tytuł doradcy podatkowego. W 2014 r. dołączył do nas w charakterze wspólnika kolejny doradca podatkowy.

W 2014 r. został otwarty oddział firmy w Poznaniu;

Aktualnie w firmie zatrudnionych jest 35 pracowników (z właścicielami) w tym 4 Doradców podatkowych oraz 8 osób z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka obsługuje ponad 300 stałych klientów w zakresie prowadzenia ksiąg jak i doradztwa podatkowego.

Spółka współpracuje z różnymi Klientami. Naszymi Klientami są zarówno największe firmy w regionie (głównie w zakresie doradztwa), spółki z udziałem kapitału zagranicznego jak również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz różnego typu podmioty prawa handlowego. Nasi Klienci działają m.in. w takich branżach, jak: paliwowo-energetyczna, handlowa, dystrybucyjna, produkcyjna, prawnicza, usługowa.

Właściciele

Ryszard Symotiuk – Współwłaściciel, doradca podatkowy nr 3125, od 1983 do 1990 piastował stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie, wcześniej pracował w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego i Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej. Podatkami zajmuje się od 1975 r.; Prezes „TAX Audyt” sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Grzegorz Symotiuk – Współwłaściciel, doradca podatkowy nr 11765, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez prawie 6 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych firm audytorsko-doradczych.

Andrzej Śnihur – Współwłaściciel, Kierownik Departamentu Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, doradca podatkowy nr 03138, w latach 1989-1991 r. pracownik Urzędu Skarbowego w Koninie.