TAX Podatki, Finanse, Księgowość
Symotiuk i Wspólnicy s.c.

Plac Wolności 7,
62-500 Konin

Tel: 63 242 96 63
Fax: 63 242 94 51

Email: biuro@tax-symotiuk.pl

Outsourcing

Outsourcing – polega na przekazywaniu zadań, funkcji i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

Podstawową korzyścią przemawiającą za outsourcingiem jest redukcja kosztów w firmie. Tradycyjnie outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejsze jednak zdają się być czynniki takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Przedsiębiorstwo osiąga lepsze wyniki i rośnie jego wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność działań , a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność.

Obniżenie kosztów:

Gwarancja profesjonalnej usługi:

Bezpieczeństwo: